Заїка Володимир Костянтинович – професор, дослідник впливу іонізуючого випромінювання на життєдіяльність лісових фітоценозів

161115_v_zaika
Заїка Володимир Костянтинович

Доктор біологічних наук, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України.

Народився 1 лютого 1961 р. в с. Гнилиця Краснопільського району Сумської області. У 1987 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер — це Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту — “Лісове господарство”, кваліфікація — “Інженер лісового господарства”.

Дослідник отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук у 1995 р. зі спеціальності 06.03.01 — лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. Дисертацію на тему “Селекційно-екологічні особливості формування півсібсових потомств сосни звичайної в умовах Львівського Розточчя” захищено в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України). Вчене звання доцента кафедри лісівництва присвоєно в 2005 р. Науковий ступінь доктора біологічних наук отримав у 2007 р. зі спеціальності 06.03.03 — лісознавство і лісівництво. Дисертацію на тему “Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС” захищено в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів).

В.К. Заїка у 1987-1994 рр. працював на посадах молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту та навчався в аспірантурі (1989-1992). У 1994 р. переведений на посаду асистента кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету, у 1998 р. — на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. Навчався в докторантурі при Українському державному лісотехнічному університеті (2000-2003). Після закінчення аспірантури обраний на посаду доцента, в 2007 р. — на посаду професора кафедри лісівництва НЛТУ України.

Фахівець працює на посаді професора кафедри лісівництва. Викладає дисципліни “Фізіологія рослин” і “Радіобіологія” для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальностей “Лісове господарство”, “Садово-паркове господарство” і “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Напрямками наукової діяльності В.К. Заїки є дослідження впливу іонізуючого випромінювання на життєдіяльність деревних порід та лісових фітоценозів. У процесі наукової роботи отримано низку нових даних та виявлено деякі закономірності щодо впливу іонізуючого опромінення на сосну звичайну, обґрунтовано методичні підходи до відбору радіорезистентних форм деревних порід на основі різної реакції морфофізіологічних показників дерев на радіаційну дію.

За період науково-педагогічної діяльності професором опубліковано 64 наукові праці. Основні з них:

Заика В.К., Криницкий Г.Т. Морфофизиологические особенности функционирования сосны обыкновенной на радиационно-загрязненных территориях // Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси “Проблемы радиоэкологии леса. Лес. Человек. Чернобыль”. — Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2004. — Вып. 61. — С. 213-216.

Заїка В.К. Вплив хронічного радіаційного опромінення на формування асиміляційного апарату культур сосни звичайної в районі аварії Чорнобильської АЕС // Науковий вісник. — К: НАУ, 2004. — Вип. 71. — С. 46-53.

Заїка В.К., Криницький Г.Т. Біосинтез терпенових вуглеводнів деревами сосни звичайної в умовах радіаційного впливу // Науковий вісник. — Львів: УкрДЛТУ. — Вип. 14.7. — 2004. — С. 9-13.

Заїка В.К., Криницький Г.Т. Ріст та стан культур сосни звичайної в умовах хронічного радіаційного випромінювання // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість” — Львів: УкрДЛТУ, 2004. — Вип. 29. — С. 8-13.

Заїка В.К. Формування соснових насаджень на радіаційно забруднених територіях та лісовідновні процеси у них // Науковий вісник. — Львів: НЛТУ України, 2005. — Вип. 15.5. — С. 13-18.

Член редколегії збірників науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України” та “Наукові праці Лісівничої академії наук України“.

За високі досягнення в науковій роботі діяч нагороджений Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2007).

Джерело:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/zajika.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.