Творець бібліотеки інформаційного суспільства

150914_L_Kostenko1
Костенко Леонід Йосипович

Науковець у галузі комп’ютерних інформаційних систем, кандидат технічних наук (1981), старший науковий співробітник (1991), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008).

Народився 18 березня 1943 року в с. Славгород Краснопільського району Сумської області. У 1959 році вступив на перший курс Харківського інституту інженерів комунального будівництва (тепер Харківська національна академія міського господарства), з якого в 1963 році перевівся на факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки (тепер Харківський національний університет радіоелектроніки). Диплом про вищу освіту здобув у 1965 році за спеціальністю “Математичні та лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої”.

У 1966 році перебував на строковій службі в лавах Радянській Армії. Трудову діяльність розпочав у 1967 році інженером у Інституті кібернетики АН УРСР. У 1970—1986 роках працював у Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР (Дослідно-конструкторське технологічне бюро), де в 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Разработка и исследование агрегатируемых систем программного управления технологическими электронно-лучевыми установками”. З грудня 1986 року працює в Центральній науковій бібліотеці АН УРСР (тепер Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) на посаді завідувача відділу автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів, а з 1993 — керівника Центру комп’ютерних технологій.

Наукова діяльність Леоніда Йосиповича спрямована на розробку теоретичних засад розвитку науково-інформаційної діяльності українських бібліотек у глобальному електронному середовищі. За його безпосередньою участю: реалізовано унікальні проекти формування загальнодержавного репозитарію електронних версій серіальних видань “Наукова періодика України” та зібрання “Електронні наукові фахові видання”; ініційовано архівування наукової та суспільно значущої інформації українського сегменту мережі Інтернет; створено комп’ютерно-технологічне забезпечення системи реферування української наукової літератури; започатковано підготовку та поширення галузевих серій наукових електронних видань; визначено й реалізується когнітивний напрям розвитку сховища даних бібліотеки шляхом організації в ньому гіпертекстових зв’язків між спорідненими в семантичному аспекті суб’єктами й об’єктами системи документальних наукових комунікацій.

Л. Й. Костенко — автор понад 130 наукових праць, серед яких 14 винаходів. Він входить до складу Науково-технічної ради з питань видавничої справи при Державному комітеті телебачення та радіомовлення України (з 2010 р.), є членом редколегії журналу “Бібліотечний вісник” і електронного наукового фахового видання “Історія науки і біографістика”, членом організаційних комітетів щорічних міжнародних наукових конференцій, які проводяться в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського з 1989 р., і міжнародних конференцій “Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу” (Крим, Судак).
150914_L_Kostenko2
У 2008 році Указом Президента України № 1121/2008 Л. Й. Костенку присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки, в 2009 — рішенням колегії Міністерства аграрної політики України його нагороджено знаком “Відмінник аграрної освіти та науки України” III ступеня.
 

150914_L_Kostenko3

Пропонуємо також розповідь колеги про Л. Костенка, опубліковану у 2003 році:

http://www.nbuv.gov.ua/people/klip2.html
Слободяник Михайло Семенович,
доктор історичних наук, професор, член редколегії журналу “Вісник Книжкової палати”
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ

Подвижник бібліотечної інформатики

Ювілеї колег, з якими тебе зв’язують багаторічні дружні стосунки, чомусь завжди здаються несподіваними. Повною мірою це відноситься і до 60-річчя Леоніда Йосиповича Костенка, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника, керівника центру комп’ютерних технологій Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (НБУВ).

Переконаний, що історики бібліотечної справи майбутнього будуть грунтовно вивчати один з найцікавіших етапів історії величної Бібліотеки (друга половина 80-х — початок 90-х років), коли відбулося її відродження як наукової установи, побудова і освоєння нового приміщення, інтенсифікація бібліотечно-інформаційної діяльності на основі новітніх технологій. У цей час сформувався керівний склад бібліотеки, який, в основному, працює і сьогодні. Ключове місце в кадровому ядрі бібліотеки мало належати завідуючому відділом автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. Саме на цю посаду в грудні 1986 року запросив М.Сенченко, який був у той час директором бібліотеки, Леоніда Йосиповича. Природно, що ця постать відразу викликала в Бібліотеці загальний інтерес. Ми швидко дізнались його основні біографічні дані. Леонід Йосипович Костенко народився 18 березня 1943 року на Сумщині (село Славгород Краснопільського району). В 1966 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. До приходу в бібліотеку вже мав значний досвід роботи у провідних науково-дослідних інститутах Академії наук України. У 1967-1970 роках він працював в Інституті кібернетики ім. В.Глушкова на посадах інженера і старшого інженера. В цій поважній установі Леонід Йосипович одержав перший досвід наукової роботи, став автором кількох публікацій і навіть співавтором монографії з проблем електронного моделювання.

Протягом 1970-1986 років Леонід Йосипович працював у дослідно-конструкторському бюро Інституту електрозварювання ім. Є.Патона на посадах старшого і провідного інженера. Результати його наукової роботи в цей період репрезентовані значною кількістю публікацій, 15 авторськими свідоцтвами на винаходи. Цілком логічним став і захист кандидатської дисертації (відбувся в день народження 18 березня 1981 року).

Виходячи з цих біографічних даних, можна бачити, що визначальна ділянка роботи Бібліотеки довірена висококваліфікованому науковцю, зі значним досвідом впровадження наукових розробок у виробництво.

І дійсно, з перших днів знайомства Леонід Йосипович справив добре враження на колег. Ми оцінили його людські якості, вміння коректно й ефективно спілкуватися з колегами, прагнення досконало вивчити бібліотеку як об’єкт автоматизації, виділити головне в кожній ділянці традиційної технології, вміння збирати та узагальнювати інформацію. Ці якості дозволили Л.Костенко швидко освоїти нову сферу діяльності.

Як фахівця з автоматизації бібліотек його відрізняють дві основні професійні якості: прагматизм і науковість. Як прагматик він чітко орієнтується на апробувані системи автоматизації бібліотек, які характеризуються підтримкою міжнародних форматів, простотою в експлуатації, надійністю, можливістю представлення ресурсів Бібліотеки в мережі Internet у поєднанні з невисокою ціною.

Прагматичний підхід у поєднанні з вмінням відстояти свою позицію в значній мірі сприяли формуванню і представленню в мережі Internet електронного каталогу, реферативну базу даних “Джерело” та інші унікальні ресурси НБУВ, які стали доступними для широкого загалу користувачів. Науковий підхід Л.Костенка до практики інформатизації бібліотек, дозволяє ефективно розв’язувати всі проблеми, що дало можливість Леоніду Йосиповичу стати помітною постаттю на терені бібліотечної інформатики — нової інтегральної дисципліни. Основними напрямами досліджень Л.Костенка в царині бібліотечної інформатики є створення електронного зведеного каталогу бібліотек України; розроблення теоретичних і організаційно-технологічних засад розвитку електронних бібліотек; освоєння бібліотеками можливостей Internet; програмно-технічна підтримка інформаційних процесів у бібліотеці.

Приємно відзначити, що за час роботи в НБУВ Леонід Йосипович став справжнім бібліотекознавцем. Він грунтовно розглянув питання формування інформаційних ресурсів бібліотек та взаємодії бібліотек в умовах інформатизації. Чільне місце в бібліотекознавчих дослідженнях Л.Костенка займає вивчення перспектив розвитку бібліотек та їхньої ролі і місця в інформаційному суспільстві. Він був активним учасником творчого колективу, який під керівництвом професора М.Сенченка розробляв стратегічний план розвитку ЦНБ ім. В.Вернадського (так раніше називалася Національна бібліотека України імені В.Вернадського) і концепцію розвитку бібліотечної справи в Україні. Спільно з М.Сорокою він представив оригінальне, дискусійне бачення бібліотеки в інформаційному суспільстві.

Характерною рисою творчості Л.Костенка є прагнення до співпраці і вміння налагоджувати її з колегами, які розробляють різні напрями бібліотечно-інформаційної теорії. Серед його співавторів професори Л.Дубровіна і М.Сенченко, відомі дослідники А.Чекмарьов, Т.Павлуша, М.Сорока. Значний досвід спільної роботи і підготовки публікацій дозволяє відзначити його високий фаховий рівень, комунікативність у поєднанні з жорстким відстоюванням власного бачення шляхів розв’язання проблеми. В нашому спільному доробку понад 10 робіт. Проте часто бувало, що починаючи разом розробляти проблему, ми не могли виробити єдиного погляду щодо її розв’язання і тому друкували самостійні праці, проте це ніколи не відбивалося на наших особистих дружніх стосунках.

Можу відзначити яскраво виражені науково-педагогічні здібності Леоніда Йосиповича. Вони виявляються під час його виступів на семінарах, консультаціях, які він щедро надає колегам, у тому числі аспірантам і студентам. Під його науковим керівництвом захистила дисертацію І.Ляшенко, завершує дисертаційне дослідження О.Баркова. Він доклав багато зусиль до підготовки та організації захисту співробітників свого відділу — Т.Павлуши, В.Ясулайтіса, І.Антоненко, М.Сороки, І.Павлуши.

Своє 60-річчя ювіляр зустрічає у розквіті сил. У його науковому доробку понад 100 публікацій, його заслуги визнані бібліотечною громадськістю. Леонід Йосипович Костенко — голова комісії з бібліотечних комп’ютерних технологій, член редколегії журналу “Бібліотечний вісник” і редакційно-видавничої ради НБУВ; бере активну участь у роботі міжвідомчої групи з розробки національного формату представлення бібліографічних даних UKRMARC. Тож хочеться побажати ювіляру творчого натхнення і нових звершень на терені бібліотечної інформатики.

Джерела:
http://www.nbuv.gov.ua/people/kostenko.html
http://www.nbuv.gov.ua/people/klip2.html

Вибрані публікації Л. Й. Костенка
Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель / Л. Й. Костенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — N 1. — С. 23—28.
Компьютерные технологии в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского / Л. И. Костенко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. конф. / 10—я юбил. конф. “Крым 2003”. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1. — С. 217—219.
Основные направления развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН УССР / Н.И. Сенченко, Л.А. Дубровина, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник. — К., 1989. — 12 с.

Список основних наукових праць Л.Й. Костенка див. тут:
http://www.nbuv.gov.ua/people/klip2.html

Джерело:
http://krasnews.at.ua/publ/rozpovidi_pro_zemljakiv/tvorec_biblioteki_informacijnogo_suspilstva/2-1-0-213
20.10.2011
Творець бібліотеки інформаційного суспільства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.